top of page
כבר 25 שנים אני צועד בדרכי הרוחנית ואוסף את מתנותיה ויותר מעשור מטפל ומלמד את נתיבי החיבור לעולם וללב - ריפוי בטבע.

שלושת מקורות ההשראה המרכזיים במסע שלי הם:
פסיכותרפיה, בודהיזם, תרבות שבטית שמאנית

אופיר

המסע אל האדם השלם

סדנה יומית בטבע 

- 7 מפגשים -

פסיכותרפיה גופנית ומיינדפולנס

טיפולים פרטניים / זוגיים 

בטבע או בקליניקה

הכשרת מנחי מסעות חיבור

קורס להכשרת מנחי מסעות 

ומרחבי ריפוי בטבע

אין אירועים כרגע
bottom of page